Leerlingbegeleiding

Op het atheneum Go! for Business  werken we met een enthousiast team dat de leerkrachten ondersteunt  wanneer er studie- en/of sociaal-emotionele problemen zijn bij de leerlingen. We proberen zo kort mogelijk op de bal te spelen, want “een gelukkige leerling zonder zorgen is een goede leerling”. Bovendien proberen we de band tussen de ouders en de school te versterken om zo de leerlingen te begeleiden in hun persoonlijke, sociale en culturele ontplooiing.

Concreet betekent dit: het begeleiden van de leerling in

  • zijn ‘leerling zijn’: leerproblemen opvangen, leerlingen zelfstandig taken leren aanpakken (leren leren), aandacht voor kiezen en schoolloopbaanbegeleiding (leren kiezen), maar ook vakgebonden excursies of een discussie in de les organiseren
  • zijn ‘kind of jongere zijn’: persoonlijke en socio-emotionele problemen (leren leven), hulp in crisismomenten, maar ook een leerlingenraad of kinderparlement opstarten, een enquête afnemen naar de ervaringen van de leerlingen op school, een anti-pestbeleid uitwerken

We gaan uit van een zo breed mogelijke zorg voor ALLE leerlingen.