Projecten

poster SBC

Internationaal project

 

Onze school neemt deel aan een internationaal uitwisselingsproject.

Dit project loopt over 2 schooljaren (2019-2020 en 2020-2021) en kreeg de naam STUDENTS BECOME CITIZENS.

Aan dit project nemen 5 landen deel: Spanje, Italië, Denemarken, Noorwegen en België. Het atheneum GO! For Business is coördinator van dit project. Er gaan 5 uitwisselingsmomenten door waarbij elk deelnemend land één keer gastland is. Per land zijn er telkens verschillende leerlingen uit de 3de graad die deelnemen aan de uitwisseling. De leerlingen verblijven tijdens deze uitwisseling bij een gastgezin om zo de cultuur en gebruiken van het land te kunnen opsnuiven.
Het thema dat centraal staat is Burgerzin, daarnaast zullen de leerlingen ook werken aan hun communicatieve vaardigheden in het Engels en staat respect voor anderen en hun cultuur eveneens centraal.

De eerste uitwisseling, waarbij België gastland is, gaat door van 12 tot 16 november 2019. Het atheneum GO! For Business is een Unescoschool en legt daarom de focus op de sociale stage die reeds jaren aan bod komt in de school.
Om de 2 weken gaan de leerlingen van 6A langs in organisaties om er hun hulp aan te bieden. Op deze manier komen de leerlingen in contact met sociaal kwetsbare groepen. Tijdens de uitwisseling zullen de bezoekende leerlingen eveneens kunnen deelnemen aan deze stage. Zij zullen eerst activiteiten voorbereiden op school in overleg met leerlingen uit 6A en gaan daarna langs bij de verschillende organisaties. Zowel voor de leerlingen als voor de sociaal kwetsbare groepen zal dit een enorme verrijking zijn om met elkaar in contact te komen.

 

 

Tijdens het schooljaar vinden er voor alle klassen heel wat activiteiten plaats, deze zijn vaak gebonden aan bepaalde lessen en variëren van jaar tot jaar. Maar er zijn ook een aantal activiteiten die ondertussen een vaste waarde geworden zijn op onze school en waarmee wij onze leerlingen vertrouwd maken met de UNESCO-waarden.

Sociale Stage

Om onze leerlingen te vormen tot actieve burgers die hun plaats in de maatschappij willen opnemen, laten we onze zesdejaars een sociale stage doen. Tijdens deze stage trekken de leerlingen er wekelijks op uit om bij een hulpverstrekkende organisatie mee de handen uit de mouwen te gaan steken; huiswerkbegeleiding bij kansarme kinderen, thuishulp bij ouderen en hulpbehoevenden, meehelpen in een dienstencentrum voor kansarme moeders, etc.


Bekijk het filmpje hieronder!

Mini-onderneming

Als GO! For Business school zit het ondernemen in onze genen. Het is dan ook belangrijk dat we de leerlingen levensecht laten leren en hen laten kennismaken met het bedrijfsleven.

In samenwerking met Vlajo kunnen de leerlingen in een mini-onderneming functioneren die ze zelf starten, bijsturen en zelfs vereffenen. Niets is fictief, alles is echt, al worden aandelen, startkapitaal, bankrekeningen, het gekozen product of dienst, facturen, lonen enz. sterk gereduceerd in omvang en waarde. Een schooljaar lang oefenen de leerlingen de functie uit van gedelegeerd bestuurder, directeur, arbeider, aandeelhouder. De onderneming heeft geen eigen wettelijk bestaan maar functioneert als een vennootschap met aandelen. Ze raken veel meer vertrouwd met de fiscale en sociale wetgeving, de boekhouding, bedrijfseconomie en loonberekening.

Ze worden daarbij geholpen door adviseurs: leerkrachten en externe raadgevers uit het beroepsleven.