UNESCO

Het Atheneum GO! For Business maakt deel uit van het Associated Schools Project Network (ASPnet) van UNESCO. Dit is het grootste internationale scholennetwerk. Het werd opgericht in 1953 en het verbindt onderwijsinstellingen van over de hele wereld met elkaar rond één gemeenschappelijk doel: vrede bouwen in de hoofden en harten van kleuters, kinderen en volwassenen.

Als UNESCO-school besteden wij dan ook bijzondere aandacht aan de waarden die UNESCO uitdraagt: vrede, mensenrechten, educatie voor duurzame ontwikkeling en intercultureel leren. Vanuit de idealen van UNESCO streven wij ernaar om onze leerlingen beter voor te bereiden op actief burgerschap in een alsmaar complex wordende samenleving die snel evolueert.  

Via onze projecten en lessen op school werken we mee aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. 

UNESCO-projecten op onze school:
- GWP (Geïntegreerde Werkweek)
- MUNESCO (Leuven, Den Haag,...)
- Maatschappelijke projecten (sociale stage, zuiddag, sluw op weg,...)
- Culturele projecten (gedichtendag, voorleesdag, theatervoorstellingen,...)

ontwikkelingsdoelenVlaanderen telt in totaal 12 Unesco-scholen. Wereldwijd zijn er meer dan 10.000 scholen in 180 verschillende landen die samen werken aan het realiseren van internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit door kwaliteitsvol onderwijs.  

logo atheneum GO! For Business
Logo ASP nederlands